2

101
102
103
104
105
106
107
108
109
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
401
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

Кластер-1 Кластер-2 Кластер-3 Кластер-4 Кластер-5

Общая характеристика кластера:

Нагрузка на фагоцитарное звено иммунной системы: ФИ  (+), КФН (+)

 

Субкластер 201:
L  (-), CD20 (+), Фагоцитоз (ФИ%) (+), IgA  (-), IgM  (-), IgG  (-), ИФ-гамма индуц.  (+), IgA/IgM  (+), IgM/IgG  (-), ФИ/IgM  (+), КФН/IgM  (+), ФИ/IgG  (+)
Субкластер 202:
 АЗКЦ (CD16) (-), abs CD16 (-), Фагоцитоз (ФИ%) (+),
CD16+/CD20+  (-)
Субкластер 203:
CD4 (+), Цитотоксический иммунитет (CD8) (-), abs CD8 (-), Фагоцитоз (ФИ%) (+), Фагоцитоз (КФН) (+), ФНО-альфа индуц.  (+),
CD4+/CD8+  (+), CD4+/CD3+  (+), CD8+/CD3+  (-), ФИ/IgM  (+), КФН/IgM  (+), ФИ/IgG  (+), КФН/IgM  (+)
Субкластер 204:
Фагоцитоз (ФИ%) (+), Фагоцитоз (КФН) (+), IgG  (-),
КФН/IgM  (+), ФИ/IgG  (+), КФН/IgM  (+)
Субкластер 205:
L  (+), ЛИИх (+), CD4 (+), Цитотоксический иммунитет (CD8) (-), АЗКЦ (CD16) (+), abs CD4 (+), abs CD8 (-), abs CD16 (+), Фагоцитоз (ФИ%) (+), Фагоцитоз (КФН) (+), ЦИК (+),
CD4+/CD8+  (+), CD4+/CD3+  (+), CD8+/CD3+  (-), CD16+/CD3+  (+), CD8+/CD16+  (-), CD16+/CD20+  (+), ФИ/IgM  (+), КФН/IgM  (+), КФН/IgM  (+), ЦИК/IgG  (+), ЦИК/ФИ  (+)
Субкластер 206:
CD4 (-), Фагоцитоз (ФИ%) (+), Фагоцитоз (КФН) (+), IgA  (+), IgG  (+), ИФ-гамма спонт.  (+), CD4+/CD8+  (-), CD4+/CD16+  (-), CD4+/CD20+  (-)
Субкластер 207:
IgA/IgM  (+), IgM/IgG  (-), ФИ/IgM  (+)
Субкластер 208:
ИС (-), ЛИИкк (+), ЛИИос (+), ЛИИх (+), СЯН/ЛФ  (+), АЗКЦ (CD16) (+), abs CD16 (+), Фагоцитоз (ФИ%) (+), Фагоцитоз (КФН) (+),
CD16+/CD3+  (+), CD4+/CD16+  (-), CD8+/CD16+  (-), CD16+/CD20+  (+), КФН/IgM  (+), КФН/IgM  (+)
Субкластер 209:
L  (+), ИС (-), ЛИИкк (+), ЛИИос (+), ЛИИх (+), СЯН/ЛФ  (+),
Фагоцитоз (КФН) (+),
ЧПН-Гаркави  (+)
Субкластер 210:
CD3 (+), Фагоцитоз (ФИ%) (+),
CD8+/CD20+  (+)